Tenir [algú o alguna cosa] als ulls (Tenir davant, a la vista)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma