Tenir [algú o alguna cosa] a les seves mans (Poder controlar algú o alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma