Tat! (Exclamació amb què s'acompanya l'acció de treure el cap o de destapar-se els ulls per distreure o fer riure les criatures)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tat! (Exclamación con que se acompaña la acción de sacar la cabeza o de destaparse los ojos para distraer o hacer reír a los niños)