Tapar la boca [a algú] (Obligar-lo a callar, siga per convicció, siga per força)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, parlarTraducción al castellano (google): Tapar la boca [a alguien] (Obligar a callar, sea por convicción, sea por fuerza)