Tant n'hi ha i bon pes (No arribar algú a més. No haver-n'hi més d'alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tanto hay y buen peso (No llegar alguien a más. No haber más de algo)