Tan cert com ara és de dia (Expressió que ratifica una afirmació)

Temes associats al refrany: dia i nit, maneres de dirTraducción al castellano (google): Tan cierto como ahora es de día (Expresión que ratifica una afirmación)