Tal dia farà l’any (Expressió usada per indicar la indiferència amb què veiem una cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Tal día hará el año (Expresión usada para indicar la indiferencia con que vemos algo)