Suposant que (Suposant que esdevingué)

Temes associats al refrany: maneres de dir