Ésser un puta manyac (Actuar amb duplicitat)

Temes associats al refrany: maneres de dir