Ésser un gitano (Molt brut)

Temes associats al refrany: maneres de dir