Ésser un cap gros (Ésser molt poderós)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma