Ésser molt pollós (Ésser brutenc, mancat de netedat)

Temes associats al refrany: maneres de dir