Ésser del coll tort (Hipòcrita, que fingeix devoció)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma