Ésser aigua (Ésser cosa de poca substància o poc valor)

Temes associats al refrany: maneres de dir, aigua