Sondar el terreny (Assegurar-se de l'estat d'una cosa abans d'obrar o de prendre una determinació)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Sondar el terreno (Asegurarse del estado de una cosa antes de obrar o de tomar una determinación)