Si li'n doneu el dit, se n'agarra el braç [o la mà ] (Expressió per a indicar que algú tendix a abusar de la llibertat que li donen)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Si le dais dicho, se cogió el brazo [o la mano] (Expresión para indicar que alguien tiende a abusar de la libertad que le dan)