Servir de referència (Agafar-lo com a model. Seguir el seu exemple)

Temes associats al refrany: maneres de dir