Servir de ninot (Ser utilitzat [algú] públicament a profit d'un altre)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Servir de muñeco (Ser utilizado [alguien] públicamente provecho de otro)