Serà servit (Expressió de conformitat i obediència)

Temes associats al refrany: maneres de dir