Ser una màquina (Tindre, una persona, una resistència física molt gran, una gran capacitat de treball)

Temes associats al refrany: maneres de dir, treballTraducción al castellano (google): Ser una máquina (Tener, una persona, una resistencia física muy grande, una gran capacidad de trabajo)