Ser una garsa [o més lladre que una garsa] ( Persona que pensa només a arreplegar per a ella béns, avantatges, etc.)

Temes associats al refrany: animals, maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser una garza [o más ladrón que una garza] (Persona que piensa sólo en recoger para ella bienes, ventajas, etc.)