Ser una aranya de forat (Ser una persona poc sociable, poc inclinada a relacionar-se amb els altres)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser una araña de agujero (Ser una persona poco sociable, reacia a relacionarse con los demás)