Ser un sol (Comparança que s'aplica a persona o cosa molt bella, o brillant, o dotada d'alguna qualitat extraordinària)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser un solo (Comparación que se aplica a persona o cosa muy bella, o brillante, o dotada de alguna cualidad extraordinaria)