Ser un sant (Persona de molta bona voluntat o conducta)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser un santo (Persona de mucha buena voluntad o conducta)