Ser un rellotge de repetició (Tenir costum de repetir sovint allò que ja ha dit o que ha sentit dir a altres)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser un reloj de repetición (Tener costumbre de repetir a menudo lo que ya ha dicho o que ha oído decir a otros)