Ser un poca substància (Expressió que s'utilitza per a designar una persona lleugera i de poc de trellat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser un poca sustancia (Expresión que se utiliza para designar a una persona ligera y de poco sentido común)