Ser un peix gros (Persona d’un gran poder polític, econòmic, social, etc)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser un pez gordo (Persona de un gran poder político, económico, social, etc)