Ser un os dur de rosegar (Ser, una qüestió, difícil, desagradable, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser un hueso duro de roer (Ser, una cuestión, difícil, desagradable, etc.)