Ser un neula (Ser un beneitot, mancat de discreció, talent, importància, esperit)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser un barquillo (Ser un beneitot, carente de discreción, talento, importancia, espíritu)