Ser un maimó (Ser un catxotxes. Molt lent en actuar)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser un Maimó (Ser un catxotxes. Muy lento en actuar)