Ser un golut (Ser molt menjador, ser molt fartó)

Temes associats al refrany: maneres de dir, menjar