Ser un catxotxes (Es diu de la persona que actua o parla amb lentitud, ronsejant)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser un catxotxes (Se dice de la persona que actúa o habla con lentitud, remoloneando)