Ser un cascavell (Ser lleuger, tindre poc de trellat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser un cascabel (Ser ligero, tener poco de cordura)