Ser un cas de consciència (Acció la legitimitat de la qual és dubtosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser un caso de conciencia (Acción la legitimidad es dudosa)