Ser un cap quadrat ( Tindre una mentalitat excessivament rígida, poc adaptable a les circumstàncies)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos humaTraducción al castellano (google): Ser un cabeza cuadrada (Tener una mentalidad excesivamente rígida, poco adaptable a las circunstancias)