Ser un bon partit (Es diu d'una persona que representa un gran avantatge en el cas de contraure-hi matrimoni)

Temes associats al refrany: maneres de dir, l'amor, personesTraducción al castellano (google): Ser un buen partido (Se dice de una persona que representa una gran ventaja en el caso de contraer matrimonio)