Ser un bon element (Ser valuós dins un conjunt. Però en sentit pejoratiu significa tot el contrari)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser un buen elemento (Ser valioso dentro de un conjunto. Pero en sentido peyorativo significa todo lo contrario)