Ser un barres tristes (Ser d'aspecte trist i macilent)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser un barras tristes (Ser de aspecto triste y macilento)