Ser tot cor (Ser molt sensible o caritatiu)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dirTraducción al castellano (google): Fue todo corazón (Ser muy sensible o caritativo)