Ser tossut com una banya de marrà ( Ser molt tossut o perseverant en aluna cosa, de vegades amb manca de seny i actuant per impulsos.

Temes associats al refrany: animals, maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser terco como un cuerno de carnero (Ser muy terco o perseverante en Alun que, a veces con falta de cordura y actuando por impulsos.