Ser pres per un cap d'esquila (Carregar-se les culpes)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser tomado por un jefe de esquila (Cargar las culpas)