Ser poca cosa (Dit d'una persona insignificant, dèbil de cos o d'esperit)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser poco (Dicho de persona insignificante, débil de cuerpo o de espíritu)