Ser més fals que Mahoma, o que Judes, o que l'ànima de Judes (Ser molt hipòcrita i malvolent)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser más falso que Mahoma, o que Judas, o que el alma de Judas (Ser muy hipócrita y malvolent)