Ser més curt que una albarda [que una cua de conill, o que una mànega d'armilla] (Ser molt curt, especialment d'enteniment)

Temes associats al refrany: maneres de dir, saberTraducción al castellano (google): Ser más corto que una albarda [que una cola de conejo, o que una manga de chaleco] (Ser muy corto, especialmente de entendimiento)