Ser mes calent que un all porro (Ser molt calent o luxuriós)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser más caliente que un ajo porro (Ser muy caliente o lujurioso)