Ser mes cabut que els aragonesos (Ser molt tossut)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser más cabezón que los aragoneses (Ser muy terco)