Ser llarg de dits [o tindre els dits llargs ] (Tindre, algú, costum de posar la mà sobre allò que no està bé de tocar o de prendre el que no és seu)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser largo de dichos [o tener los dedos largos] (Tener, alguien, costumbre de poner la mano sobre lo que no está bien de tocar o de tomar lo que no es suyo)