Ser l'un per l'altre ( Avindre's)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser el uno por el otro (Avenir's)