Ser home a l'aigua (Estar perdut, no tindre esperança de salvació)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser hombre al agua (Estar perdido, no tener esperanza de salvación)