Ser fortet de ferrar (Ser de geni repropi, difícil de domesticar o de convèncer)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Ser fuertecillo de herrar (Ser de genio repropi, difícil de domesticar o de convencer)